Characterisation of serum lipidomic profiles in patients with chronic actinic dermatitis based on liquid chromatography-mass spectrometry
Chen Quan, Tang Yi, Li Huaping, Wu Weihong, Deng Huiyan, Chen Jiaoquan, Chen Lezi, Li Zhenjie, Zhu Huilan
Chinese Journal of Dermatology . 2023, (12): 1107 -1114 .  DOI: 10.35541/cjd.20230321