Construction of “Expert consensus on diagnosis and treatment of chronic inducible urticaria in China (2023)” based on the Delphi method
Chen Qiquan, Yang Xianjie, Gu Heng, Xu Jinhua, Hao Fei, Yao Xu, Song Zhiqiang
Chinese Journal of Dermatology . 2023, (6): 534 -539 .  DOI: 10.35541/cjd.20220814