Long non-coding RNAs in benign and malignant proliferative skin diseases
Yang Xiao, Zeng Yanchao, He Li, Wu Wenjuan
Chinese Journal of Dermatology . 2023, (11): 1080 -1084 .  DOI: 10.35541/cjd.20210118