Metformin in the treatment of psoriasis
Chen Xiaomin, Zhang Jingzhan, Ding Yuan, Kang Xiaojing
Chinese Journal of Dermatology . 2023, (8): 799 -802 .  DOI: 10.35541/cjd.20201257