Treatment of chronic hand eczema
Bai Lu, Chu Yan, Liu Yuanyuan, Zhu Caiyong
Chinese Journal of Dermatology . 2022, (1): 20220028 -e20220028 .  DOI: 10.35541/cjd.20220028