Anlotinib for the treatment of a case of cutaneous angiosarcoma
Chen Huyan, Wang Lei, Liu Yiwen, Zhou Junhao, Cao Lei
Chinese Journal of Dermatology . 2024, (5): 462 -463 .  DOI: 10.35541/cjd.20210557