Frontal fibrosing alopecia
Li Yuqian, Zhu Qilin, Zhu Jing, Chen Qitao, Li Zhongming, Xu Wenrong, Du Xufeng, Fan Weixin
Chinese Journal of Dermatology . 2023, (10): 973 -977 .  DOI: 10.35541/cjd.20210043