Application of reflectance confocal microscopy in interface dermatitis
Wan Li, Chen Jinbo, Jiang Qian, Chen Hongying, Hu Bin, Chen Liuqing
Chinese Journal of Dermatology . 2023, (10): 982 -985 .  DOI: 10.35541/cjd.20210269