Mechanism of miRNA-1246 targeting MAPK14 in ultraviolet A-induced photoaging of human fibroblasts
Hu Cui, Li Wei, Zhang Ting, Lu Hui, Wu Yafang, Qian Hua
Chinese Journal of Dermatology . 2020, (6): 439 -444 .  DOI: 10.35541/cjd.20191062