A case of pustular vasculitis
Rao Lang, Liu Yan, Nie Jianjun, Yang Mei, Cai Qi, Peng Qiao
Chinese Journal of Dermatology . 2020, (6): 471 -472 .  DOI: 10.35541/cjd.20190064